Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 170917.36 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005200012016-03-24 13:59:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-03-24 14:00:31
000012016005200022016-03-24 13:59:43решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-03-24 14:00:31
000012016005200032016-03-24 13:59:43документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2016-03-24 14:00:31
000012016005200062016-04-22 17:37:12решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване2016-04-22 17:37:19