Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на услуги по профилактика и отпушване на канали, почистване на ревизионни шахти и септични ями, отстраняване на аварии по ВиК мрежи в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения, по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Административна сграда на ДАБ при МС и Регистрационно-приемателен център - София; Обособена позиция № 2 - Регистрационно приемателен център - с. Баня, община Нова Загора; Обособена позиция № 3 - Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли; Обособена позиция № 4 - Транзитен център - с. Пъстрогор , община Сви
Описание: „Извършване на услуги по профилактика и отпушване на канали, почистване на ревизионни шахти и септични ями, отстраняване на аварии по ВиК мрежи в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения, по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Административна сграда на ДАБ при МС и Регистрационно-приемателен център - София; Обособена позиция № 2 - Регистрационно приемателен център - с. Баня, община Нова Загора; Обособена позиция № 3 - Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли; Обособена позиция № 4 - Транзитен център - с. Пъстрогор , община Свиленград“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65800.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005400012016-03-24 11:24:13Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2016-03-24 11:26:04
000012016005400022016-03-24 11:24:13Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2016-03-24 11:26:05
000012016005400032016-04-01 16:24:30разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-04-01 16:24:40
000012016005400042016-04-19 15:31:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2016-04-19 15:31:22