Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Избор на изпълнител на независим строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Избор на изпълнител на независим строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Основен ремонт и преустройство (обновяване) на сграда за първоначален прием на лица, търсещи международна закрила, със здравен кабинет в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 8500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005400012016-04-14 16:06:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2016-04-14 16:13:39
000012016005400022016-04-14 16:06:08Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения2016-04-14 16:13:39
000012016006200032016-04-28 11:53:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ2016-04-28 11:53:34
000012016006200042016-05-13 15:36:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с техническо и ценово предложение2016-05-13 15:36:40