Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на външно ел. захранване от трафопоста до главното разпределително табло на новоизграденото преместваемо временно контейнерно селище в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Изграждане на външно ел. захранване от трафопоста до главното разпределително табло на новоизграденото преместваемо временно контейнерно селище в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 32019.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005600012016-04-12 16:42:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-04-12 16:45:14
000012016005600022016-04-12 16:42:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-04-12 16:45:15
000012016005600032016-04-12 16:42:18документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-12 16:45:15
000012016005600052016-04-12 17:19:30ДРУГОПроектна документация 1Проектна документация 2016-04-12 17:19:43
000012016005600062016-04-12 17:19:30ДРУГОПроектна документация 2Проектна документация2016-04-12 17:19:48
000012016005600072016-04-12 17:19:30ДРУГОПроектна документация 3Проектна документация 2016-04-12 17:19:53
000012016005600082016-06-06 16:07:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-06-06 16:07:20
000012016005600092016-06-21 17:14:25ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-06-21 17:14:31
000012016005600102016-07-01 17:15:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-07-01 17:15:19
000012016005600112016-07-01 17:15:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-07-01 17:15:24
000012016005600122016-07-01 17:15:13решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-07-01 17:15:29
000012016005600132016-08-15 14:09:02ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-15 14:09:08
000012016005600142016-08-18 09:11:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-08-18 09:11:14
000012016005600152016-10-20 15:42:41ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчкаИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка2016-10-20 15:42:48