Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на оборудване за сграда за първоначален прием при Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за сграда за първоначален прием при Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 3357.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005700012016-04-14 14:55:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура 2016-04-14 15:05:18
000012016005700022016-04-14 14:55:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление за откриване на обществена поръчка 2016-04-14 15:05:19
000012016005700042016-04-14 17:25:27документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 17:25:35
000012016005700052016-06-07 12:09:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-06-07 12:09:57
000012016005700062016-06-16 15:15:03ДРУГОСъобщениеСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-06-16 15:15:10
000012016005700072016-06-21 17:23:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-06-21 17:23:28
000012016005700082016-06-21 17:23:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-06-21 17:23:33
000012016005700092016-06-21 17:23:21решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение 2016-06-21 17:23:38
000012016005700102016-07-06 16:03:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-07-06 16:03:27
000012016005700112016-09-27 12:07:42ДРУГОСправка за извършено плащане през месец август 2016Информация за извършено плащане по договор2016-09-27 12:07:49