Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техническо оборудване (настолни и преносими компютърни конфигурации, принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и телефонни апарати) за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните и поделения, по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на настолни и преносими компютърни конфигурации; Обособена позиция № 2 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на принтери; Обособена позиция № 3 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на
Описание: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на техническо оборудване (настолни и преносими компютърни конфигурации, принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и телефонни апарати) за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните и поделения, по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на настолни и преносими компютърни конфигурации; Обособена позиция № 2 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на принтери; Обособена позиция № 3 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на мултифункционални устройства; Обособена позиция № 4 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на копирни машини; Обособена позиция № 5 – Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на телефонни апарати“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 137766.60 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005800012016-04-14 16:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-04-14 16:46:24
000012016005800022016-04-14 16:35:37решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление 2016-04-14 16:46:24
000012016005800042016-04-14 17:20:51документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 17:20:58
000012016005800052016-05-09 17:00:55разяснения по процедуратаРазяснение 12016-05-09 17:01:02
000012016005800062016-05-09 17:15:34разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-05-09 17:15:41
000012016005800072016-06-02 09:59:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-06-02 09:59:24
000012016005800082016-06-27 16:34:38ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-06-27 16:34:45
000012016005800092016-07-08 11:03:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-07-08 11:03:51
000012016005800102016-07-08 11:03:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-07-08 11:03:56
000012016005800112016-07-08 11:05:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2016-07-08 11:05:23
000012016005800122016-08-09 12:10:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с задължителните приложения по обособена позиция 12016-08-09 12:10:26
000012016005800132016-08-09 12:10:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с задължителните приложения по обособена позиция 32016-08-09 12:10:32
000012016005800152016-08-22 16:47:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор със задължителните приложения за ОП 42016-08-22 16:47:26
000012016005800162016-08-24 11:09:17ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-24 11:09:24
000012016005800172016-08-24 11:20:41ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-24 11:20:48
000012016005800182016-08-24 12:18:02ДРУГОСПРАВКА ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-24 12:18:08
000012016005800192016-08-24 17:02:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обособена позиция 22016-08-24 17:02:39
000012016005800202016-10-14 16:15:58ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГООВР2016-10-14 16:16:05
000012016005800212016-10-14 16:22:12ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР2016-10-14 16:22:19
000012016005800222016-10-14 16:28:20ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-14 16:28:26
000012016005800232016-10-20 16:06:56ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 1Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП12016-10-20 16:07:03
000012016005800242016-10-20 16:06:56ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП2Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП22016-10-20 16:07:08
000012016005800252016-10-20 16:06:56ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП3Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП32016-10-20 16:07:13
000012016005800262016-10-20 16:06:56ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 4Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ОП 42016-10-20 16:07:18