Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на оборудване за фургонно селище, находящо се на територията на РПЦ – гр. Харманли“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на мебели“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на електрически уреди“
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за фургонно селище, находящо се на територията на РПЦ – гр. Харманли“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на мебели“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на електрически уреди“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 129870.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016005900012016-04-14 17:37:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-04-14 17:44:43
000012016005900022016-04-14 17:37:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-04-14 17:44:43
000012016005900032016-04-14 17:37:08документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 17:44:44
000012016005900042016-05-11 15:46:33разясненията по документациите за участиеРазяснение 2016-05-11 15:46:50
000012016005900052016-05-18 12:17:05разясненията по документациите за участиеРазяснение 22016-05-18 12:17:11
000012016005900062016-06-07 16:38:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-06-07 16:38:20
000012016005900072016-06-24 11:23:56ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложения за оборудване на фургонно селищеСъобщение за отваряне на ценови предложения за оборудване на фургонно селище2016-06-24 11:24:02
000012016005900102016-06-30 17:15:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-06-30 17:15:52
000012016005900112016-06-30 17:15:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-06-30 17:15:57
000012016005900122016-06-30 17:24:34решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение2016-06-30 17:24:41
000012016005900132016-08-15 13:37:27ДРУГОСправка за върнати гаранции за участие в процедура за доставка и монтаж на оборудване за фургонно селище - Харманлиинформация за освободени гаранции за участие2016-08-15 13:37:34
000012016005900142016-08-22 16:11:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор със задължителните приложения2016-08-22 16:11:29