Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на оборудване за три броя здравни кабинети в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли (два броя) и Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. „Военна рампа“ (един брой), териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на медицинско оборудване; Обособена позиция № 2 - Доставка на обзавеждане за медицинските кабинети”
Описание: „Доставка и монтаж на оборудване за три броя здравни кабинети в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли (два броя) и Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. „Военна рампа“ (един брой), териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на медицинско оборудване; Обособена позиция № 2 - Доставка на обзавеждане за медицинските кабинети”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 28334.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006000012016-04-14 16:09:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-04-14 16:11:35
000012016006000022016-04-14 16:09:41решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-04-14 16:11:36
000012016006000032016-04-14 16:09:41документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-04-14 16:11:36
000012016006000042016-05-27 12:27:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-05-27 12:28:01
000012016006000052016-06-08 16:22:05ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-06-08 16:22:12
000012016006000062016-06-15 15:51:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-06-15 15:51:50
000012016006000072016-06-15 15:51:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-06-15 15:51:55
000012016006000082016-06-15 15:51:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42016-06-15 15:52:00
000012016006000092016-06-15 15:51:43решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗДРАВНО ОБОРУДВАНЕ2016-06-15 15:52:05
000012016006000142016-07-13 18:31:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22016-07-13 18:31:56
000012016006000152016-10-20 16:11:26ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-10-20 16:11:33