Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на канцеларски материали; Обособена позиция № 2 – Доставка на канцеларски материали необходими за дейности по производство по предоставяне на международна закрила и Обособена позиция № 3 – Доставка на офис консумативи"
Описание: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на канцеларски материали; Обособена позиция № 2 – Доставка на канцеларски материали необходими за дейности по производство по предоставяне на международна закрила и Обособена позиция № 3 – Доставка на офис консумативи"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006200012016-06-13 17:25:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-06-13 17:38:50
000012016006200022016-06-13 17:25:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурите2016-06-13 17:38:51
000012016006200092016-06-13 17:37:31ДРУГООбява за събиране на оферти Обява 2016-06-13 17:38:54
000012016006200102016-06-13 17:38:22ДРУГОИнформация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 2016-06-13 17:38:54
000012016006300112016-06-14 16:19:25разясненията по документациите за участиеРазяснение 2016-06-14 16:19:31
000012016006300122016-06-15 16:04:09разяснения по чл. 189 от ЗОПРазяснение 2016-06-15 16:04:16
000012016006300242016-06-30 17:34:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2016-06-30 17:34:16
000012016006300232016-07-12 11:45:49договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по Обособена позиция 3 за канцеларски материали2016-07-12 11:45:56
000012016006300252016-07-13 18:30:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12016-07-13 18:30:34
000012016006300262016-07-27 15:53:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-07-27 15:54:04
000012016006300272016-08-16 10:00:23ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-08-16 10:00:30
000012016007700282016-09-27 16:21:32ДРУГОСправка за месец август за извършено плащане по договорИнформация за извършено плащане по договор2016-09-27 16:21:39
000012016007700292016-09-28 15:43:51ДРУГОСправка за изплатени суми по договори за август 2016Информация за извършени плащания по договор2016-09-28 15:43:58
000012016007700302016-10-13 15:47:02ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-13 15:47:09
000012016007700312016-10-13 16:01:21ДРУГОСправка за извършено плащане по договорИнформация за извършено плащане по договор2016-10-13 16:01:28