Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Описание: „Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 292916.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006400012016-07-05 15:42:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-07-05 15:43:11
000012016006400022016-07-05 15:42:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-07-05 15:43:11
000012016006400032016-07-05 15:42:05документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-05 15:43:11
000012016006400042016-07-05 15:42:05ДРУГОЧЕРТЕЖИЧЕРТЕЖИ2016-07-05 15:43:12
000012016006400052016-08-05 14:07:12решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2016-08-05 14:07:18