Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: “Доставка на лекарствени продукти”; Обособена позиция № 2: “Доставка на медицински изделия”
Описание: “Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: “Доставка на лекарствени продукти”; Обособена позиция № 2: “Доставка на медицински изделия”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 170000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006600012016-07-01 17:04:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2016-07-01 17:11:50
000012016006600042016-07-01 17:04:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2016-07-01 17:11:51
000012016006600062016-07-01 17:37:16документация за участие в процедуритеДокументация за участие с приложения2016-07-01 17:37:22
000012016006600112016-07-18 15:11:02разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ2016-07-18 15:11:09
000012016006600122016-07-29 16:50:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-07-29 16:50:34
000012016006600132016-08-08 16:42:33ДРУГО – без документСъобщение за отваряне на ценови параметриСъобщение за отваряне на ценови параметри2016-08-08 16:42:40
000012016006600142016-08-08 16:42:33ДРУГО – без документСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-08-08 16:42:45
000012016006600152016-08-17 11:43:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-08-17 11:43:16
000012016006600162016-08-17 11:43:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-08-17 11:43:21
000012016006600172016-08-17 11:43:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 42016-08-17 11:43:26
000012016006600182016-08-17 11:43:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2016-08-17 11:43:30
000012016006600192016-08-17 11:43:10решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ2016-08-17 11:43:35
000012016006600202016-08-17 15:39:49решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ2016-08-17 15:39:56
000012016006600212016-09-26 10:46:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-09-26 10:46:59
000012016006600222016-10-14 16:52:25ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОР2016-10-14 16:52:32
000012016006600232016-10-20 16:09:20ДРУГОИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-10-20 16:09:27