Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проектиране и инсталиране на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, нова система за контрол на достъпа, система за техническа охрана и сигнализация (СОТ система) в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – София, отдел „Производство за международна закрила“ /ОПМЗ/, кв. Овча купел“
Описание: „Проектиране и инсталиране на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, нова система за контрол на достъпа, система за техническа охрана и сигнализация (СОТ система) в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – София, отдел „Производство за международна закрила“ /ОПМЗ/, кв. Овча купел“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 332486.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006700012016-07-05 17:03:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-07-05 17:03:42
000012016006700022016-07-05 17:03:10решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-07-05 17:03:42
000012016006700032016-07-05 17:03:10документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-05 17:03:43
000012016006700052016-07-18 15:14:47разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ 12016-07-18 15:14:53
000012016006700062016-07-18 15:14:47разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ 22016-07-18 15:14:59
000012016006700062016-07-22 17:18:26разясненията по документациите за участиеРАЗЯСНЕНИЕ 32016-07-22 17:18:33
000012016006700072016-08-05 14:13:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2016-08-05 14:13:49