Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център РПЦ – Харманли"
Описание: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център РПЦ – Харманли"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 23750.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016006900012016-07-29 18:47:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА2016-07-29 18:51:19
000012016006900022016-07-29 18:47:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВА 2016-07-29 18:51:20
000012016006900032016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:20
000012016006900042016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:21
000012016006900052016-07-29 18:47:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:21
000012016006900062016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:22
000012016006900072016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:22
000012016006900082016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:22
000012016006900092016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:23
000012016006900102016-07-29 18:47:52документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-07-29 18:51:23
000012016006900112016-08-05 14:19:02съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение с мотиви за оттегляне на обява2016-08-05 14:19:09