Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград“
Описание: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда и в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 474672.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007000012016-08-11 12:38:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2016-08-11 12:40:34
000012016007000022016-08-11 12:38:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-08-11 12:40:35
000012016007000032016-08-11 12:38:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-08-11 12:40:35
000012016007000042016-09-07 15:28:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-09-07 15:28:16
000012016007000052016-09-14 17:54:49ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ2016-09-14 17:54:56
000012016007000062016-09-19 15:53:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-09-19 15:53:49
000012016007000072016-09-19 15:53:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-09-19 15:53:54
000012016007000082016-09-19 15:53:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхОкончателен доклад2016-09-19 15:54:01
000012016007000092016-09-19 15:53:42решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител2016-09-19 15:54:06
000012016007000102016-11-11 14:57:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 12016-11-11 14:57:22
000012016007000112016-11-11 14:57:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за обособена позиция 42016-11-11 14:57:29
000012016007000122017-04-25 10:11:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-04-25 10:11:39
000012016007000132017-04-25 10:11:28решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-04-25 10:11:45
000012016007000142017-10-11 10:57:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-10-11 10:57:21
000012016007000152017-10-11 10:57:12ДРУГОРешениеРешение2017-10-11 10:57:27
000012016007000172017-12-01 11:46:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 22017-12-01 11:46:22
000012016007000182017-12-01 11:46:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 32017-12-01 11:46:29
000012016007000192017-12-11 16:50:13ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-12-11 16:50:19
000012016007000202019-04-04 09:46:36ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2019-04-04 09:46:43
000012016007000212019-04-04 09:46:36ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2019-04-04 09:46:48
000012016007000222019-04-05 15:51:51ДРУГООбявление възложена поръчка - обособена позиция № 1Обявление възложена поръчка - обособена позиция № 12019-04-05 15:51:59
000012016007000232019-04-05 15:51:51ДРУГООбявление възложена поръчка - обособена позиция № 1Обявление възложена поръчка - обособена позиция № 12019-04-05 15:52:04
000012016007000242019-04-05 15:51:51ДРУГООбявление възложена поръчка - обособена позиция № 2Обявление възложена поръчка - обособена позиция № 22019-04-05 15:52:10