Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „ Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Описание: „ Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 199166.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007400012016-08-23 11:50:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-08-23 11:50:40
000012016007400022016-08-23 11:50:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на обществена поръчка2016-08-23 11:50:41
000012016007400032016-08-23 11:50:00документация за участие в процедуритеДокументация за участие 2016-08-23 11:50:41
000012016007400042016-09-26 15:01:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-09-26 15:01:10
000012016007400052016-10-03 15:01:10ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-10-03 15:01:17
000012016007400062016-10-11 16:06:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-10-11 16:06:25
000012016007400072016-10-11 16:06:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-10-11 16:06:30
000012016007400082016-10-11 16:06:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2016-10-11 16:06:36
000012016007400092016-10-11 16:06:19решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2016-10-11 16:06:40
000012016007400102016-12-09 14:01:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор+приложение2016-12-09 14:01:43