Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, включващо осигуряване на самолетни билети, медицински застраховки и настаняване на командировани служители на ДАБ при МС“
Описание: „Осигуряване на въздушен превоз на пътници и багаж, включващо осигуряване на самолетни билети, медицински застраховки и настаняване на командировани служители на ДАБ при МС“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007600012016-08-17 15:54:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВА2016-08-17 16:13:02
000012016007600022016-08-17 15:54:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-08-17 16:13:03
000012016007700032016-08-29 17:57:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ2016-08-29 17:57:28
000012016007700042016-09-02 17:28:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 2016-09-02 17:28:59
000012016007700052016-09-12 18:03:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-09-12 18:03:28
000012016007700062016-10-13 15:35:13ДРУГОСПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР2016-10-13 15:35:19