Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на арабски питки за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС“
Описание: „Доставка на арабски питки за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007700012016-08-18 15:40:00обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 2016-08-18 15:59:02
000012016007700022016-08-18 15:40:00документация за участие в процедуритеДокументация за участие и приложения към обявата 2016-08-18 15:59:02
000012016007800032016-08-18 15:58:31ДРУГОИнформация за публикувана обяваИнформация за публикувана обява2016-08-18 15:59:03
000012016007800042016-08-26 14:39:06протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-08-26 14:39:16
000012016007800052016-09-13 11:33:39договор с приложения (процедури с ниска стойност)Договор с приложения2016-09-13 11:33:45