Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Проектиране и изпълнение на строеж: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ - Харманли”
Описание: Проектиране и изпълнение на строеж: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ - Харманли”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 1650411.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007800012016-08-22 16:26:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-08-22 16:33:09
000012016007800022016-08-22 16:09:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-08-22 16:33:10
000012016007800032016-08-22 16:27:12документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-08-22 16:33:11
000012016007800042016-08-22 16:09:13документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЕ 12016-08-22 16:33:11
000012016007800052016-08-22 16:27:39документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЕ 22016-08-22 16:33:12
000012016007800062016-08-22 16:30:42документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЕ 32016-08-22 16:33:13
000012016007800072016-08-22 16:09:13документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЕ 42016-08-22 16:33:13
000012016007800082016-08-22 16:31:43документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЕ 52016-08-22 16:33:14
000012016007800092016-08-22 17:34:14документация за участие в процедуритеПРОЕКТ НА ДОГОВОР2016-08-22 17:34:21
000012016007800102016-09-10 16:29:54разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-09-10 16:30:00
000012016007800112016-09-21 14:23:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-09-21 14:23:09
000012016007800122016-10-10 16:09:34ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-10-10 16:09:41
000012016007800132016-10-25 14:18:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-10-25 14:18:26
000012016007800142016-10-25 14:18:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-10-25 14:18:33
000012016007800152016-10-25 14:18:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 42016-10-25 14:18:41
000012016007800162016-10-25 14:18:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА2016-10-25 14:18:50
000012016007800192016-10-25 14:28:09решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРЕШЕНИЕ2016-10-25 14:28:16
000012016007800202017-04-10 11:46:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-04-10 11:47:08
000012016007800212017-04-10 11:46:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-04-10 11:47:14
000012016007800222017-04-10 11:46:58договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговори с подизпълнители2017-04-10 11:47:20
000012016007800232017-04-10 15:31:41ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-04-10 15:31:50