Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: “Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство на бивш киносалон, ремонт и промяна на предназначението му в кабинети за първоначален прием на лица, търсещи закрила; авторски надзор и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи в сградата на РПЦ София, кв. „Военна рампа“
Описание: “Изготвяне на инвестиционен технически проект за преустройство на бивш киносалон, ремонт и промяна на предназначението му в кабинети за първоначален прием на лица, търсещи закрила; авторски надзор и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи в сградата на РПЦ София, кв. „Военна рампа“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 146626.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016007900012016-08-31 16:39:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-08-31 16:40:02
000012016007900022016-08-31 16:39:29решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-08-31 16:40:03
000012016007900032016-08-31 16:39:29документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедура с приложения2016-08-31 16:40:03
000012016007900042016-08-31 16:39:29ДРУГО – без документПриложения към техническа спецификацияПриложения към техническа спецификация2016-08-31 16:40:04
000012016007900052016-10-04 16:08:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-10-04 16:08:33
000012016007900062016-10-17 14:46:30ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2016-10-17 14:46:41
000012016007900072016-10-25 14:53:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-10-25 14:53:16
000012016007900082016-10-25 14:53:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-10-25 14:53:21
000012016007900092016-10-25 14:53:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2016-10-25 14:53:26
000012016007900102016-10-25 14:53:09решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2016-10-25 14:53:32
000012016007900112016-12-08 10:12:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор + приложения2016-12-08 10:12:52
000012016007900122017-03-13 14:54:15ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР2017-03-13 14:54:24