Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Закупуване чрез карти за безналично разплащане на горива, стоки и услуги в бензиностанциите за служебните автомобили и друга техника собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Закупуване чрез карти за безналично разплащане на горива, стоки и услуги в бензиностанциите за служебните автомобили и друга техника собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008100012016-09-02 17:18:08обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2016-09-02 17:21:46
000012016008100022016-09-02 17:18:08документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-09-02 17:21:46
000012016008100032016-09-14 11:53:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2016-09-14 11:53:17