Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 152644.70 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008200012016-09-19 17:19:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура2016-09-19 17:24:43
000012016008200022016-09-19 17:19:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедура2016-09-19 17:24:43
000012016008200032016-09-19 17:19:35документация за участие в процедуритеДокументация и приложения за участие 2016-09-19 17:24:44
000012016008200042016-10-12 15:44:45решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2016-10-12 15:44:52