Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на основни и текущи ремонти в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на склад за хранително и вещево имущество в РПЦ – Харманли; Обособена позиция 2 – Основен ремонт на сграда с предназначение перално, баня и котелно помещение в РПЦ – Харманли; Обособена позиция 3 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ- София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция 4 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“, Обособена позиция 5 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ-София,кв.„Враждебна"
Описание: „Извършване на основни и текущи ремонти в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на склад за хранително и вещево имущество в РПЦ – Харманли; Обособена позиция 2 – Основен ремонт на сграда с предназначение перално, баня и котелно помещение в РПЦ – Харманли; Обособена позиция 3 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ- София, кв. „Овча купел“; Обособена позиция 4 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ-София, кв. „Военна рампа“, Обособена позиция 5 – Текущ ремонт на покриви на сгради в РПЦ-София, кв. „Враждебна"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 221166.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008400012016-09-26 15:31:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-09-26 15:49:48
000012016008400022016-09-26 15:31:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-09-26 15:49:49
000012016008400032016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:49
000012016008400042016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:49
000012016008400052016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:50
000012016008400062016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:50
000012016008400072016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:51
000012016008400082016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:51
000012016008400092016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:51
000012016008400102016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:52
000012016008400112016-09-26 15:31:51документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 2016-09-26 15:49:52
000012016008400122016-10-31 09:13:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-10-31 09:13:58
000012016008400132016-11-08 16:19:27ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2016-11-08 16:19:33
000012016008400142016-11-17 16:15:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-11-17 16:16:03
000012016008400152016-11-17 16:15:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-11-17 16:16:09
000012016008400162016-11-17 16:15:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 42016-11-17 16:16:16
000012016008400172016-11-17 16:15:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДОКЛАД 2016-11-17 16:16:23
000012016008400182016-11-17 16:17:46решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРЕШЕНИЕ2016-11-17 16:17:54
000012016008400192016-12-07 14:45:37решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение по обособена позиция 32016-12-07 14:45:43
000012016008400202016-12-13 12:06:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2016-12-13 12:06:59
000012016008400212016-12-13 12:06:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговори2016-12-13 12:07:05
000012016008400222017-01-16 18:14:15ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-01-16 18:14:21
000012016008400232017-01-16 18:14:15ДРУГООбявление за приключен договор за обществена поръчкаОбявление за приключен договор за обществена поръчка2017-01-16 18:14:26