Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център РПЦ – Харманли"
Описание: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Изграждане с монтаж на контейнерни жилища (фургонен тип) и изграждане на собствен водоизточник в Регистрационно-приемателен център РПЦ – Харманли"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 18000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008700012016-09-19 18:44:35обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2016-09-19 18:46:13
000012016008700022016-09-19 18:44:35документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ2016-09-19 18:46:14
000012016008800032016-09-29 14:06:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-09-29 14:06:19
000012016008800042016-10-13 15:33:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-10-13 15:33:37
000012016008800052016-10-13 15:33:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-10-13 15:33:42
000012016008800062017-04-10 11:49:32договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-04-10 11:49:40