Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация в сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на Агенцията и прилежащите им площи“
Описание: „Извършване на дезинсекция, дезинфекция и дератизация в сградите на Държавна агенция за бежанците при МС в гр. София, териториалните поделения на Агенцията и прилежащите им площи“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 74434.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008700122016-09-26 17:12:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-09-26 17:24:41
000012016008700132016-09-26 17:12:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОБЯВЛЕНИЕ2016-09-26 17:24:42
000012016008700142016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:42
000012016008700152016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:43
000012016008700162016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:43
000012016008700172016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:43
000012016008700182016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:44
000012016008700192016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:44
000012016008700202016-09-26 17:12:18документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-09-26 17:24:45
000012016008700212016-10-21 14:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-10-21 14:21:26
000012016008700222016-10-21 14:21:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-10-21 14:21:31
000012016008700232016-10-31 16:35:31ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2016-10-31 16:35:37
000012016008700252016-11-18 17:58:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-11-18 17:58:51
000012016008700262016-11-18 17:58:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42016-11-18 17:58:56
000012016008700272016-11-18 17:58:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2016-11-18 17:59:01
000012016008700282016-11-18 17:58:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 2016-11-18 17:59:07
000012016008700292017-01-06 15:07:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-01-06 15:07:18
000012016008700302017-01-06 15:17:14ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-01-06 15:17:20