Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: “ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА И ВЪТРЕШНА ОВ ИНСТАЛАЦИЯ В КОРПУСИ 1, 2 И 3 В РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР–ГР. ХАРМАНЛИ”
Описание: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ЗА ОБЕКТ: “ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА И ВЪТРЕШНА ОВ ИНСТАЛАЦИЯ В КОРПУСИ 1, 2 И 3 В РЕГИСТРАЦИОННО-ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР–ГР. ХАРМАНЛИ”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 13000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009100012016-10-05 17:34:06обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2016-10-05 17:46:01
000012016009100032016-10-05 17:45:12документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-10-05 17:46:02
000012016009100042016-10-17 19:10:37протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-10-17 19:10:43
000012016009100052016-10-21 14:13:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-10-21 14:14:04
000012016009100062016-11-01 13:28:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32016-11-01 13:28:17