Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Преустройство на бивш киносалон, ремонт и промяна на предназначението му в кабинети за първоначален прием на лица, търсещи закрила и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи в сградата на РПЦ София, кв. „Военна рампа“
Описание: „Упражняване на независим строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционен проект и изпълнение на функциите на инвеститорски контрол за обект: „Преустройство на бивш киносалон, ремонт и промяна на предназначението му в кабинети за първоначален прием на лица, търсещи закрила и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи в сградата на РПЦ София, кв. „Военна рампа“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 7000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016008800012016-10-03 17:18:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2016-10-03 17:20:48
000012016009000032016-10-03 17:47:42документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-10-03 17:47:49
000012016009000042016-10-17 17:55:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията2016-10-17 17:55:56
000012016009000052016-10-28 17:08:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-10-28 17:08:43
000012016009000062016-10-28 17:08:36протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-10-28 17:08:48
000012016009000072016-11-21 17:24:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-11-21 17:24:20