Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на прибори за еднократна употреба за лицата търсещи закрила настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет“
Описание: „Доставка на прибори за еднократна употреба за лицата търсещи закрила настанени в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 40000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009000022016-10-03 17:29:46обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2016-10-03 17:50:58
000012016009000032016-10-03 17:29:46документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ2016-10-03 17:50:58
000012016009000042016-10-14 15:36:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 12016-10-14 15:36:40
000012016009000052016-10-24 15:09:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-10-24 15:09:08
000012016009000062016-11-30 13:25:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2016-11-30 13:25:18