Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: “ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО, ОДЕЯЛА И ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ОДЕЯЛА И ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”
Описание: “ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО, ОДЕЯЛА И ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА СПАЛНО БЕЛЬО ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ОДЕЯЛА И ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА, НАСТАНЕНИ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 138535.82 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009200012016-10-17 17:23:02документация за участие в процедуритеДокументация и приложения за участие в процедурата2016-10-17 17:25:13
000012016009200022016-10-17 17:24:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение 2016-10-17 17:25:13
000012016009200032016-10-17 17:24:44решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка 2016-10-17 17:25:14
000012016009200042016-11-09 11:34:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-11-09 11:35:01
000012016009200052016-11-16 12:11:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офериСъобщение за отваряне на ценови офери2016-11-16 12:11:49
000012016009200062016-11-16 12:11:42ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2016-11-16 12:11:54
000012016009200072016-11-21 16:57:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12016-11-21 16:57:48
000012016009200082016-11-21 16:57:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22016-11-21 16:57:53
000012016009200092016-11-21 16:57:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32016-11-21 16:57:58
000012016009200102016-11-21 16:57:42протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2016-11-21 16:58:04
000012016009200112016-11-21 16:57:42решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение 2016-11-21 16:58:09
000012016009200122017-01-16 18:26:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП12017-01-16 18:26:21
000012016009200132017-01-16 18:26:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 22017-01-16 18:26:27
000012016009200142017-01-16 18:26:13ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2017-01-16 18:26:32
000012016009200152017-01-16 18:26:13ДРУГООбявление за приключен договор за обществена поръчка Обявление за приключен договор за обществена поръчка 2017-01-16 18:26:37
000012016009200162017-01-16 18:26:13ДРУГООбявление за приключен договор за обществена поръчкаОбявление за приключен договор за обществена поръчка2017-01-16 18:26:42