Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”
Описание: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 152644.70 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009400012016-10-26 17:37:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРЕШЕНИЕ2016-10-26 17:41:32
000012016009400022016-10-26 17:37:56покани до определени лицаПОКАНА2016-10-26 17:41:33
000012016009400032016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:33
000012016009400042016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:34
000012016009400052016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:34
000012016009400062016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:35
000012016009400072016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:35
000012016009400082016-10-26 17:37:56документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ2016-10-26 17:41:35
000012016009400092016-11-08 16:31:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от преговори2016-11-08 16:31:27
000012016009400102016-11-08 16:31:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад 2016-11-08 16:31:32
000012016009400112016-11-08 16:31:20решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител 2016-11-08 16:31:37
000012016009400122016-11-25 14:42:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-11-25 14:42:30
000012016009400132016-11-29 15:44:24ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2016-11-29 15:44:32
000012016009400142017-01-16 18:05:53ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2017-01-16 18:06:00