Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет със застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско на МПС“, „Злополука на местата в МПС“. Броят и техническите спецификации на автомобилите са описани в Приложение № 2 – „Техническа спецификация“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009700012016-11-07 14:24:17обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 2016-11-07 14:24:49
000012016009700022016-11-07 14:24:17документация за участие в процедуритеПриложения2016-11-07 14:24:49
000012016009700032016-11-17 15:58:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ2016-11-17 15:59:01