Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет със застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско на МПС“, „Злополука на местата в МПС“. Броят и техническите спецификации на автомобилите са описани в Приложение № 2 – „Техническа спецификация“
Описание: Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет със застраховки „Гражданска отговорност“, „Каско на МПС“, „Злополука на местата в МПС“. Броят и техническите спецификации на автомобилите са описани в Приложение № 2 – „Техническа спецификация
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016009900012016-11-24 11:29:19обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява 2016-11-24 11:32:57
000012016009900022016-11-24 11:29:19документация за участие в процедуритеПриложения2016-11-24 11:32:57
000012016010100042016-12-06 17:17:07протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 2016-12-06 17:17:14
000012016010100052017-01-11 11:28:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-01-11 11:29:05