Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС“
Описание: „Доставка и инсталиране на система за видеонаблюдение в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 52000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010000012016-11-24 14:24:24обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2016-11-24 14:26:39
000012016010000022016-11-24 14:24:24документация за участие в процедуритеПриложения2016-11-24 14:26:40
000012016010100032016-11-30 17:57:48разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-11-30 17:57:54
000012016010100042016-12-02 17:21:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 12016-12-02 17:21:57
000012016010100052016-12-12 15:13:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22016-12-12 15:13:40
000012016010100062017-01-05 11:36:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-01-05 11:36:32