Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Изграждане на улично осветление на външната ограда на Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС“
Описание: Изграждане на улично осветление на външната ограда на Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли, териториално поделение на ДАБ при МС
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016010400022016-12-12 17:29:41покана по чл. 191 от ЗОППОКАНА2016-12-12 17:33:58
000012016010400032016-12-12 17:29:41документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЯ2016-12-12 17:33:59
000012016010400042016-12-12 17:29:41документация за участие в процедурите2016-12-12 17:33:59
000012016010400052016-12-12 17:32:15документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЯ2016-12-12 17:34:00
000012016010400062016-12-12 17:32:15документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЯ2016-12-12 17:34:00
000012016010400072016-12-12 17:33:17документация за участие в процедуритеПРИЛОЖЕНИЯ2016-12-12 17:34:01
000012016010400082017-01-10 13:10:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2017-01-10 13:10:23
000012016010400092017-01-10 13:10:17договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-01-10 13:10:28