Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „ДОСТАВКА НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НЕЙНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ“
Описание: „ДОСТАВКА НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НЕЙНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010400012017-02-16 16:44:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-02-16 16:47:00
000012017010400022017-02-16 16:44:49решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедурата2017-02-16 16:47:00
000012017010400032017-02-16 16:44:49документация за участие в процедуритеДокументация и приложения за участие в процедурата2017-02-16 16:47:01
000012017010400042017-03-01 15:46:47разяснения по процедуратаРазяснение 2017-03-01 15:46:56
000012017010400052017-03-14 11:03:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 2017-03-14 11:03:42
000012017010400062017-03-28 15:56:57ДРУГОСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯСЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ2017-03-28 15:57:06
000012017010400072017-04-04 16:37:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-04-04 16:37:54
000012017010400082017-04-04 16:37:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-04-04 16:38:00
000012017010400092017-04-04 16:37:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-04-04 16:38:05
000012017010400102017-04-04 16:37:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42017-04-04 16:38:10
000012017010400112017-04-04 16:37:45решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-04-04 16:38:15
000012017010400122017-05-15 18:42:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-05-15 18:43:06
000012017010400132017-05-15 18:42:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-05-15 18:43:13
000012017010400142017-05-15 18:42:55ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-05-15 18:43:19
000012017010400152019-04-03 15:47:54ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-04-03 15:48:00