Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: “Доставка на автобус 20-места и автобус 14-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет”, по две обособени позиции – обособена позиция № 1 „Доставка на автобус 20-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет”; обособена позиция № 2 „Доставка на 14-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет”
Описание: "Доставка на автобус 20-места и автобус 14-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, по две обособени позиции – обособена позиция № 1 "Доставка на автобус 20-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет”; обособена позиция № 2 „Доставка на 14-места за нуждите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 224917.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010500012017-04-19 17:27:07решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-04-19 17:29:47
000012017010500022017-04-19 17:28:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-04-19 17:29:47
000012017010500032017-04-19 17:28:42документация за участие в процедуритеДокументация с образци2017-04-19 17:29:48
000012017010500042017-05-11 16:19:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-05-11 16:19:18
000012017010500052017-05-18 15:55:58ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-05-18 15:56:06
000012017010500062017-05-26 16:45:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 22017-05-26 16:45:54
000012017010500072017-05-26 16:45:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32017-05-26 16:45:59
000012017010500082017-05-26 16:45:45решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-05-26 16:46:05
000012017010500092017-07-19 16:58:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за автобус по ОП 12017-07-19 16:58:22
000012017010500102017-07-19 16:58:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за автобус по ОП 22017-07-19 16:58:28
000012017010500112017-07-21 16:37:22ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-07-21 16:37:28
000012017010500122017-12-04 16:56:33ДРУГООбявление за приключена поръчкаОбявление за приключена поръчка2017-12-04 16:56:39
000012017010500132018-06-25 16:00:40ДРУГООбявление за приключване на договор по обособена позиция № 1Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 12018-06-25 16:00:46