Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“ по три обособени позиции: обособена позиция № 1: “Канцеларски материали“, обособена позиция № 2: „Канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“; обособена позиция № 3: “Офис консумативи“
Описание: Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и нейните териториални поделения“ по три обособени позиции: обособена позиция № 1: “Канцеларски материали“, обособена позиция № 2: „Канцеларски материали, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“; обособена позиция № 3: “Офис консумативи“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 200000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010700012017-02-17 16:25:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата 2017-02-17 16:29:51
000012017010700022017-02-17 16:25:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за откриване на процедурата2017-02-17 16:29:52
000012017010700032017-02-17 16:25:25документация за участие в процедуритеДокументация за участие в процедурата2017-02-17 16:29:52
000012017010700042017-02-24 13:44:58разяснения по процедуратаРазяснение-12017-02-24 13:45:07
000012017010700052017-03-14 14:21:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-03-14 14:21:14
000012017010700062017-03-22 16:09:49ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-03-22 16:09:58
000012017010700072017-04-07 15:37:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-04-07 15:37:56
000012017010700082017-04-07 15:37:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-04-07 15:38:02
000012017010700092017-04-07 15:37:47решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение2017-04-07 15:38:07
000012017010700102017-05-17 18:01:19ДРУГООБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОП 1 и 2ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОП 1 и 22017-05-17 18:01:29
000012017010700112017-05-18 09:43:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаДоговор с приложения по ОП 12017-05-18 09:43:35
000012017010700122017-05-18 09:43:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12017-05-18 09:43:41
000012017010700132017-05-18 09:43:25договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22017-05-18 09:43:47
000012019029100142019-04-02 17:18:32ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-04-02 17:18:38
000012019029100152019-04-02 17:20:03ДРУГООбявление за приключване на договорОбявление за приключване на договор2019-04-02 17:20:10