Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Основен ремонт на покриви и реновиране на помещения в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на покриви на корпуси „А“ и „Б“ в Регистрационно-приемателен център - София“, кв. Овча купел, Обособена позиция 2 – Основен ремонт на първи и втори етаж в корпус 1 и ремонт на санитарни възли в корпус 1,етаж 1 в РПЦ -Харманли. Обособена позиция 3 – Реновиране на помещения в РПЦ - Харманли“
Описание: Основен ремонт на покриви и реновиране на помещения в териториални поделения на Държавна агенция за бежанците при МС по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Основен ремонт на покриви на корпуси „А“ и „Б“ в Регистрационно-приемателен център - София“, кв. Овча купел, Обособена позиция 2 – Основен ремонт на първи и втори етаж в корпус 1 и ремонт на санитарни възли в корпус 1,етаж 1 в РПЦ -Харманли. Обособена позиция 3 – Реновиране на помещения в РПЦ - Харманли
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 258775.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017010800012017-03-16 10:06:36обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-03-16 10:16:30
000012017010800022017-03-16 10:06:36документация за участие в процедуритеПриложения 2017-03-16 10:16:30
000012017011200032017-03-29 10:50:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-03-29 10:51:04
000012017011500042017-04-05 14:47:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-04-05 14:47:32
000012017011500052017-04-19 13:58:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПРОТОКОЛ 32017-04-19 13:58:09
000012017011500062017-05-31 11:33:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения за ОП 12017-05-31 11:33:30
000012017011500072017-07-10 14:38:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по обособена позиция2017-07-10 14:38:33
000012017011500082017-08-23 15:21:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения ОП 32017-08-23 15:21:24
000012017011500092017-09-07 09:58:34ДРУГОАнекс по ОП 3Анекс по ОП 32017-09-07 09:58:40
000012017016300102017-11-03 17:50:19договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения ОП 22017-11-03 17:50:25