Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Tранспортиране на деца, намиращи се в процедура по международна закрила и настанени в центровете на ДАБ при МС до училища, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Овча купел“ – 66 СУ „Филип Станиславов, гр. София – РПЦ – гр. София кв. „Овча купел“, Обособена позиция 2 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Военна рампа“ – 59 ОУ „Васил Левски“ – РПЦ – гр. София кв. „Военна рампа“, Обособена позиция 3 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Враждебна“ – 85 СОУ „Отец Паисий“ и 124 ОУ „Васил Левски“ – РПЦ – гр. София кв. „Враждебна
Описание: „Tранспортиране на деца, намиращи се в процедура по международна закрила и настанени в центровете на ДАБ при МС до училища, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Овча купел“ – 66 СУ „Филип Станиславов, гр. София – РПЦ – гр. София кв. „Овча купел“, Обособена позиция 2 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Военна рампа“ – 59 ОУ „Васил Левски“ – РПЦ – гр. София кв. „Военна рампа“, Обособена позиция 3 – Превоз по направление: РПЦ – гр. София кв. „Враждебна“ – 85 СОУ „Отец Паисий“ и 124 ОУ „Васил Левски“ – РПЦ – гр. София кв. „Враждебна“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011600012017-03-31 13:52:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-03-31 13:53:17
000012017011600022017-03-31 13:52:49документация за участие в процедуритеДокументи за участие2017-03-31 13:53:18
000012017011600032017-04-11 10:01:34ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-04-11 10:01:43
000012017011600042017-04-26 11:57:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-04-26 11:57:19
000012017011600052017-05-09 16:30:28съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване2017-05-09 16:30:37