Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: „Застраховане на сградния фонд, сървърите и компютърната техника на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011600012017-03-30 18:19:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОБЯВА2017-03-30 18:23:08
000012017011600022017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:08
000012017011600032017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:09
000012017011600042017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:09
000012017011600052017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:09
000012017011600062017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:10
000012017011600072017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:10
000012017011600082017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:11
000012017011600092017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:11
000012017011600102017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:12
000012017011600112017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:12
000012017011600122017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:13
000012017011600132017-03-30 18:19:53документация за участие в процедуритеДОКУМЕНТАЦИЯ2017-03-30 18:23:13
000012017011600142017-04-07 18:05:07ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-04-07 18:05:16
000012017011600152017-04-13 12:42:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-04-13 12:42:26
000012017011600162017-04-18 11:39:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДОГОВОР2017-04-18 11:39:48