Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Описание: „Осигуряване на двупосочни преводачески услуги от български език на чужд език и от чужд език на български език за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 654000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011800012017-05-05 16:12:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-05-05 16:13:31
000012017011800022017-05-05 16:12:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-05-05 16:13:32
000012017011800032017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:32
000012017011800042017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:33
000012017011800052017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:33
000012017011800062017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:33
000012017011800072017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:34
000012017011800082017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:34
000012017011800092017-05-05 16:12:16документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-05 16:13:35
000012017011800102017-05-11 16:16:34документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-11 16:16:44
000012017011800112017-07-03 15:40:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-07-03 15:40:50
000012017011800122017-07-19 18:29:28протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-07-19 18:29:34
000012017011800132017-07-19 18:55:34ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения2017-07-19 18:55:39
000012017011800142017-07-28 16:41:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-07-28 16:41:24
000012017011800152017-07-28 16:41:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 42017-07-28 16:41:29
000012017011800162017-07-28 16:41:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад преводачески услуги2017-07-28 16:41:35
000012017011800172017-07-28 16:41:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхРешение преводачески услуги2017-07-28 16:41:41
000012017011800182017-08-17 16:53:46ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменениеРешение за одобряване на обявление за изменение2017-08-17 16:53:52
000012017011800192017-08-29 17:36:01ДРУГОРешение за изменениеРешение за изменение2017-08-29 17:36:07
000012017011800202017-09-14 17:24:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление2017-09-14 17:24:44
000012017011800212017-09-18 16:44:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за прекратяване2017-09-18 16:44:59
000012017011800222017-09-18 18:04:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-09-18 18:04:33
000012017011800232017-09-18 18:12:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-09-18 18:12:10
000012017011800252017-09-18 18:12:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-09-18 18:12:22
000012017011800262017-09-18 18:20:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-09-18 18:20:29