Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проектиране и строителство на обект: „Ремонт на външна ограда в Регистрационно-приемателен център – София, кв. „Военна рампа“, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Описание: „Проектиране и строителство на обект: „Ремонт на външна ограда в Регистрационно-приемателен център – София, кв. „Военна рампа“, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 119998.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017011900022017-05-09 16:58:31документация за участие в процедуритеДокументация2017-05-10 09:51:33
000012017012000032017-05-10 09:48:19решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбява2017-05-10 09:51:33
000012017012000042017-05-26 11:32:34ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-05-26 11:32:58
000012017012000052017-05-31 16:50:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-05-31 16:50:50
000012017012000062017-06-09 16:44:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-06-09 16:44:18
000012017012000072017-07-21 12:11:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-07-21 12:11:50