Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения: - Административна сграда – гр. София; - Регистрационно приемателен център – София с 3 поделения; - Регистрационно приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; - Регистрационно приемателен център – гр. Харманли; - Транзитен център Пърстрогор – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“.
Описание: „Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения: - Административна сграда – гр. София; - Регистрационно приемателен център – София с 3 поделения; - Регистрационно приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; - Регистрационно приемателен център – гр. Харманли; - Транзитен център Пърстрогор – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58255.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012600012017-05-26 12:56:28обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-05-26 12:57:24
000012017012600022017-05-26 12:56:28документация за участие в процедуритеДокументация с приложения2017-05-26 12:57:24
000012017012600032017-05-31 15:05:50разясненията по документациите за участиеРазяснение 12017-05-31 15:06:00
000012017012600052017-06-05 15:49:08съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПРешение за прекратяване на процедурата2017-06-05 15:49:18