Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: "Доставка на природен газ за нуждите на Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. "Овча купел", териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"
Описание: "Доставка на природен газ за нуждите на Регистрационно-приемателен център - гр. София, кв. "Овча купел", териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 390000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012600012017-05-31 12:03:09решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение2017-05-31 12:03:53
000012017012600022017-07-06 16:36:56становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителяСтановище на АОП2017-07-06 16:37:02
000012017012600032017-10-02 12:32:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор 2017-10-02 12:32:48
000012017012600042017-10-02 16:26:21ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2017-10-02 16:26:33