Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Следгаранционна софтуерна поддръжка на СУБД IBM Informix“ за сървър на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: „Следгаранционна софтуерна поддръжка на СУБД IBM Informix“ за сървър на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60190.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017012900012017-06-14 14:29:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-06-14 14:30:16
000012017012900022017-06-14 14:29:14документация за участие в процедуритеДокументация2017-06-14 14:30:17
000012017012900032017-06-22 15:01:20ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-06-22 15:01:26
000012017012900042017-06-28 16:37:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-06-28 16:37:22
000012017012900052017-07-12 18:25:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-07-12 18:25:33