Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения: - Административна сграда – гр. София; - Регистрационно приемателен център – София с 3 поделения; - Регистрационно приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; - Регистрационно приемателен център – гр. Харманли; - Транзитен център Пърстрогор – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Описание: „Извършване на услуги по профилактика, отпушване и видео диагностика на канализация, почистване на ревизионни шахти и септични ями в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и териториалните й поделения: - Административна сграда – гр. София; - Регистрационно приемателен център – София с 3 поделения; - Регистрационно приемателен център – с. Баня, общ. Нова Загора; - Регистрационно приемателен център – гр. Харманли; - Транзитен център Пърстрогор – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 58020.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013100022017-07-13 15:22:55решение за откриване на процедура с ниска стойностОбява2017-07-13 15:29:09
000012017013100032017-07-13 15:22:55решение за откриване на процедура с ниска стойностИнформация за публикувана в профила на купувача обява 2017-07-13 15:29:10
000012017013100042017-07-13 15:22:55документация за участие в процедуритеПриложения към обява2017-07-13 15:29:10
000012017013100052017-07-21 16:07:09ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертиИнформация за удължаване на срок за събиране на оферти2017-07-21 16:07:15
000012017013100062017-07-27 14:46:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-07-27 14:47:03
000012017013100072017-08-04 14:01:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-08-04 14:01:59
000012017013100082017-08-04 14:06:31съобщение с мотиви за оттегляне на обявата по чл. 193 от ЗОПСъобщение за прекратяване на процедурата2017-08-04 14:06:37