Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и офис техника“, по две обособени позиции – Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане”; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на офис техника”
Описание: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и офис техника“, по две обособени позиции – Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане”; Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на офис техника”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 62488.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013100012017-07-06 17:26:58обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-07-06 17:31:43
000012017013100022017-07-06 17:26:58документация за участие в процедуритеДокументация с приложения2017-07-06 17:31:43
000012017013100032017-07-17 15:25:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-07-17 15:25:55
000012017013100042017-07-27 11:03:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-07-27 11:03:31
000012017013100052017-08-04 10:58:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32017-08-04 10:58:41
000012017013100062017-08-14 15:47:52договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор Обособена позиция 22017-08-14 15:47:58