Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Закупуване на сервизни пакети и експертна помощ за оборудването в мрежовата инфраструктура на Държавна агенция за бежанците при МС“
Описание: Закупуване на сервизни пакети и експертна помощ за оборудването в мрежовата инфраструктура на Държавна агенция за бежанците при МС.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013400012017-08-11 17:43:43обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-08-11 17:44:29
000012017013400022017-08-11 17:43:43документация за участие в процедуритеПриложения2017-08-11 17:44:29
000012017013400032017-08-23 14:43:21протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 1 2017-08-23 14:43:27
000012017013400042017-10-03 09:18:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-10-03 09:18:39