Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: „Проектиране и строителство на обект: „Изграждане на стаи за преобличане и почивка със санитарен възел за кухненския персонал в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли“
Описание: Проектиране и строителство на обект: „Изграждане на стаи за преобличане и почивка със санитарен възел за кухненския персонал в Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 100000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017013400012017-08-15 11:43:08обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-08-15 11:51:28
000012017013400022017-08-15 11:43:08документация за участие в процедуритеДокументация с приложения2017-08-15 11:51:29
000012017013500032017-08-31 15:44:52ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-08-31 15:44:57
000012017013500042017-09-08 09:43:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-09-08 09:43:19
000012017013500052017-09-27 09:11:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-09-27 09:11:46
000012017013500062017-11-03 17:07:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-11-03 17:07:09
000012017013500072017-11-03 17:07:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложение Техническа спецификация2017-11-03 17:07:15