Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Доставка на арабски питки за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС
Описание: Доставка на арабски питки за лицата, търсещи закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 70000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016200012017-10-13 10:57:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-10-13 10:59:28
000012017016200022017-10-13 10:57:42обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиИнформация за публикувана обява2017-10-13 10:59:28
000012017016200042017-10-13 10:57:42документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2017-10-13 10:59:29
000012017016200052017-10-23 13:08:31ДРУГОИнформация за удължаване на срок за събиране на офертаИнформация за удължаване на срок за събиране на оферта2017-10-23 13:08:37
000012017016200062017-10-30 13:46:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2017-10-30 13:46:36
000012017016200072017-11-01 10:05:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2017-11-01 10:05:42