Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Име: Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Описание: Застраховане на моторните превозни средства на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 54970.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017016200012017-10-31 16:42:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява2017-10-31 16:43:21
000012017016200022017-10-31 16:42:53документация за участие в процедуритеПриложения към обявата2017-10-31 16:43:22
000012017016200032017-11-08 17:22:17протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 12017-11-08 17:22:23
000012017016200042017-11-14 15:37:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 22017-11-14 15:38:03
000012017016200052018-01-19 09:43:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях